טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
223.7832
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שירות מספר סעיף תיאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.00 פתיחת תיק יח' 82.94 82.94
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.016 אגרת חידוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום בקשה 303.57 303.57
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.100 בניה חדשה או תוספת בניה לרבות יציע, בניני עזר, מצ מ"ר 32.79 32.79
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.205 חממות ובתי רשת מעל 100 מ"ר מ"ר 0.56 0.56
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.207 חממות ובתי רשת עד 100 מ"ר מ"ר 1.12 1.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.63 3.63
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ"ק 1.22 1.22
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.411 לוח קולטי שמש במתקן פוטו-וולטאי עד 10,000 מ"ר מ"ר 1.18 1.18
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.412 לוח קולטי שמש במתקן פוטו-וולטאי מעל 10,000 מ"ר מ"ר 0.10 0.10
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.510 מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר בקשה 303.57 303.57
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת בקשה 60.71 60.71
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים פטורים מאגרה בקשה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז1 התאמת הפקדון לפקדון שהופחת באגרה 1.00 1.00
אגרות שונות אגרת מידע 1.00.901 מידע לחלקה בודדדת יח' 195.00 195.00
אגרות שונות אגרת מידע 1.00.902 מידע לשתי חלקות רציפות יח' 312.00 312.00
אגרות שונות אגרת מידע 1.00.903 כל חלקה נוספת יח' 98.00 98.00