אודות הוועדה

ועדת בניין עיר מאשרת תכניות ונותנת היתרים לבניית מבנים ומתקנים על פי חוק התכנון והבנייה. הועדה מנוהלת על ידי מהנדס הכפוף למליאת הוועדה ובראשה ראש המועצה שהוא גם יו"ר הוועדה. הוועדה המקומית מלווה ויוזמת תכנון פרויקטים ציבוריים.

 

הרכב הוועדה

מהנדסת הוועדה: אינג' כרמל הר
מפקח: רפי גלעדי
בודקת תוכניות/מידענית: מיכל עמירן
בודקת היתרים: נועה בן גיגי
בודקת היתרים: מיכל מור בן יצחק
מנהלת הוועדה: אבלין ביטון