אודות הוועדה

ועדת בניין עיר מאשרת תכניות ונותנת היתרים לבניית מבנים ומתקנים על פי חוק התכנון והבנייה. הועדה מנוהלת על ידי מהנדס הכפוף למליאת הוועדה ובראשה ראש המועצה שהוא גם יו"ר הוועדה. הוועדה המקומית מלווה ויוזמת תכנון פרויקטים ציבוריים.

 

הרכב הוועדה

מהנדסת הוועדה: אדר' אילנה בהגן
מפקח: רפי גלעדי
בודקת תוכניות/מידענית: איילת נווה
בודקת היתרים: נועה בן גיגי
בודק היתרים: אלכסיי רנקוב
מנהלת הוועדה: אבלין ביטון