מליאת הועדה המקומית

מליאת הועדה המקומית מורכבת מנציגי המועצה האזורית (ראש המועצה, מזכיר המועצה, מהנדס הועדה, מנהל פיתוח, מנכ"ל רשות ניקוז), חברי מליאת המועצה, היועץ המשפטי לועדה וכן נציגי משרדים (משרד הפנים, משרד הבריאות, משרד הגנת הסביבה, כיבוי אש, משרד הבינוי והשיכון, משרד התחבורה, מינהל מקרקעי ישראל, משרד החקלאות, המשרד לביטחון פנים, רשות העתיקות, החברה להגנת הטבע, ורשות הטבע והגנים).

המליאה מתכנסת אחת לחודש ותפקידה לדון ולהחליט בענייני תכנון ובניה. תכניות בנין עיר חדשות, אישור בקשות לשימוש חורג או בקשות להקלה על פי הוראות החוק.

החלטות המליאה מאושרות במליאה הבאה ומתפרסמות כשהן נגישות לכל התושבים.

 

לצפיה בפרטי ישיבות המליאה