סגירת תיקים בהסדר

לא קיים תיקי פיקוח שנסגרו בהסדר